DatTong

BCHUSD, Bitcoin Cash/ Dollar, Sell

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
- Giá đang cho cấu trúc là một downtrend.
- Giá đóng dưới pivot range trước đó.
--> Sell