Sanforex-com

BCH đi trong mô hình cờ giảm

Giá xuống
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Trên khung tuần có thể thấy, giá BCH đang đi trong mô hình tam giác giảm dần

Tại đây :
- Nếu giá có tín hiệu bật lên, vùng giá hướng tới là $434, rồi sau đó có thể giảm tiếp.
- Hoặc giá BCH đang tiệm cận đường trendline dưới và có thể thủng luôn về vùng $143 trong thời gian tới.

Lưu ý : đây là xu hướng giảm, và đây là mô hình cờ giảm nên khả năng cao giá sẽ giảm tiếp tục . Nhưng thị trường chính vẫn trông chờ vào BTC.

Đây là nhận định cá nhân, các bạn có ý kiến xin để lại cmt phía dưới.



Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.