DatTong

Canh tiếp tục sell BITCOIN CASH/DOLLAR

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
Cấu trúc trend trên H4, H1 là đi xuống.
Tiếp tục canh bán khi có tín hiệu xác nhận theo hình !
Bình luận: Hiện tại giá đã đi xuống, test minor trendline và mức hỗ trợ. Chúng ta chú ý quan sát. Nếu giá breakout thì dời SL vào entry và quan sát tiếp.