DatTong

BCHUSD, Breakout cho xác nhận !

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
BCHUSD , Breakout cho xác nhận !
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu