NgocHaiPearlie

Crypto currency - Các đồng tiền chính đồng loạt giảm mạnh.

Giá xuống
BITFINEX:BCHUSD   None
Khả năng xu hướng sẽ còn giảm rất mạnh nữa.
Ripple giảm 10.02% trong giao dịch giảm giá, rồi đến Cardano giảm 20.77% trong giao dịch giảm giá, rồi Litcoin giảm 13.18% do bán tháo, rồi Ethereum sụt 20.44% do bán tháo, rồi Stellar Lumens giảm 10.81% do bán tháo.