TrongCau

bullish butterfly. BCH về mốc 850$ trong vòng 1 tháng tới

BITFINEX:BCHUSD   None
bullish butterfly pattern cộng với tín hiệu khá rõ ràng của thị trường trong tuần trước cho thấy BCH kết thúc trend line ngắn hạn 7 tháng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.