NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 06/02

Giá lên
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Bao nhiêu công sức chờ đợi của ta đã được đền đáp: giá phá vỡ đỉnh và bật tăng mạnh. Kèo buy đã có lợi nhuận mở gần 2R tại fibo 3.

Khoan dời Sl về hoà vốn quá sớm nhé anh em, giá vẫn có khả năng chạm lại vùng kháng cự này trước khi tăng tiếp. Giữ lệnh tránh thoát lệnh hoà vốn


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.