NhatHoai

Phân tích Bitcoin Cash - Ngày 23/03

Giá lên
BITSTAMP:BCHUSD   Đồng Bitcoin
Kèo sell BCH vẫn còn giữ, lợi nhuận còn 7R

Thôi chốt cho rồi giữ lâu hoài mệt quá. Chốt kèo này để vào kèo khác khi có cơ hội.

Động lực tăng đang quay trở lại với 1 pin bar tăng, anh em nào liều có thể buy 1 ít ngay giá hiện tại (1/2 chiều dài pin bar)

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.