VFITeam

Cơ hội mua BCH đang cực ngon

Giá lên
COINBASE:BCHUSD   Đồng Bitcoin / Đô la Mỹ
BCH đang thay đổi kết cấu thị trường sang bullish

Canh buy thôi anh em, stoploss 6% TP gần 30%

Risk/reward cực đẹp rồi

Theo VFI team
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.