RichardNguyen16

Kế hoạch giao dịch đồng BCH/USDT - BACSK8

BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS

Xin chào Cô giáo Linh và Easy Trading Team,

Em là học viên K8 khóa BACS (@Richardnguyen16 ), xin phân tích BCH /USDT theo dưới đây:
Đầu tiên chúng ta xét trên khung lớn 12H và 1D , chúng ta thấy được đồng BCH đang tích lũy trong mô hình tam giác cân và dần đi về cuối của tam giác để có một nhịp Break out tăng giá hoặc giảm giá .

chúng ta sẽ setup theo kịch bản tốt của thị trường mô hình BCH sẽ breakout tăng giá :

Hiện tại BCH mấy ngày nay đã có hiện tượng tăng giá trở lại là do chúng ta xem xét ở khung nhỏ hơn 6h và 4h BCH đã tạo ra 2 đáy bằng nhau và RSI đã có phân kỳ tăng ==> giá sẽ đảo chiều trong ngắn hạn . còn khung lớn 12h - 1D thì phân kỳ chưa rõ ràng .

Chúng ta sẽ giả thuyết đây là lần đảo chiều của BCH để break lên khỏi mô hình tam giác .
chúng ta sẽ có 2 entry vào để đảm bảo tối ưu lợi nhuận entry 1 sẽ vào với 30% số vốn , entry 2 sẽ vào với 70% số vốn còn lại :
với entry 1 chúng ta sẽ chờ cho đường EMA 12 cắt lên trên đường EMA 24 và 44 sẽ vào entry 1 , Entry 2 chờ khi break ra khỏi tam giác
Nhìn vào mô hình chúng ta sẽ có các kịch bản giao dịch với các mốc như sau
Entry 1 : 615-617
Entry 2 : 700-710
TP : 832 - 1035
SL 1 khi chưa break khỏi tam giác : 560
SL2 khi đã break ra khỏi tam giác : 660
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.