Rilfin

🌀 BCHUSDT (Margin Level X5) | Có thể mang đến 40% Lợi nhuận

Rilfin Cập nhật   
BINANCE:BCHUSDT   Bitcoin Cash / TetherUS
Ở khung H1, đồng BCHUSDT bắt đầu cho thấy có cản nhẹ tại vùng 184.05. Nếu trụ được vùng này cho đến hết ngày hôm nay, rất có thể BCH sẽ có vươn lên vùng giá 190.09.
---
✳️ Bắt đầu có hỗ trợ ở vùng giá 179.07

✳️ Nếu Buyers giữ vững ở khung giá này, rất có thể sắp tới có sự tăng giá mạnh lên vùng 190.09.

✳️ Nếu hỗ trợ 179.07 bị phá vỡ, đồng này sẽ có hỗ trợ quan trọng tại vùng giá 168.79

Dựa vào nhận định này, nếu anh em vào đồng này thì nên cân nhắc điểp Stoploss cho hợp lý (để hạn chế thấp nhất việc cháy tài khoản).

----
Mong là nhận định này sẽ hữu ích cho anh em!

🌀 Lưu ý: Thị trường Crypto luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy bạn hãy xem bài phân tích này như một sự tham khảo và hãy luôn tuân thủ việc quản lý vốn trong thị trường này!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
🏆 BCHUSDT (Level X5) - 190.09 - Reached at 20:00 20/12/2019 (+25%)
Giao dịch đang hoạt động:
Ở khung M30, từ 8:00am ngày 22/12/2019 - đồng BCHUSDT đang có dấu hiệu tạo vols giao dịch khá tốt
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
🏆 (+40%) BCHUSDT (Level X5) - TP2 196.15 - Reached at 3:00am 23/12/2019

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.