cuongspkt89

Xu hướng gia Beam cập nhật ngày 11/11/2020

- RSI + Giá hội tụ
- Mô hình tam giác kết thúc khoảng 11h ngày 14/11/2019
- Hỗ trợ SMA200 0.64x $
- Vùng mua: 0.63x - 0.64x $
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.