hoangquangfc

Kịch bản cho #BEAMUSDT khả năng 1 đợt tăng giá mạnh

BINANCE:BEAMUSDT   Beam / TetherUS
- Giá nằm trên Kijun-Sen và độc dốc cực mạnh ---> thị trường đang trong xu hướng tăng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.