BINANCE:BELUSDT   BEL / TetherUS
Trên khung H4 ta có thể thấy ,sau 1 khoảng thời gian khá dài giá chỉ giảm thì hiện tại giá của BEL đang đi ngang cùng với đó RSI< 30 cũng đi ngang để tìm 1 sự tác động tiếp theo . Nếu giá của BEL/USDT phá zone xanh thì BEL sẽ thoát downtrend,bật tăng trở lại .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.