SweetBull2020

Beta vùng mua đẹp cho cuối năm

BINANCE:BETAUSDT   BETA / TetherUS
Beta đã đi hết 5 sóng im trong con sóng 1, hiện tại giá đã về vùng mua đẹp tại fibo 0.618-0.764 của con sóng c trong con sóng 2 .
Mua tại giá hiện tại 1.36 và 1.32
Stoploss dưới đáy cũ 1.26