Leadership

BICO - Coin nền tảng cho Web 3.0

FTX:BICOUSD   Biconomy / USD
Biconomy là một giải pháp cơ sở hạ tầng đa chuỗi (multi-chain infrastructure) giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch, bằng cách hỗ trợ các Dapps sử dụng công nghệ WEB3 để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Từ đó, tỷ lệ phổ cập đến người dùng cũng cao hơn vì họ cảm thấy việc sử dụng công nghệ blockchain không còn quá phức tạp.

Biconomy cung cấp cho người dùng những tính năng như sau:

Cho phép các dự án tích hợp giao thức của Biconomy và phục vụ việc giao dịch tài sản cross-chain đa chuỗi một cách nhanh chóng mà không tốn phí hoặc tốn rất ít.
Các dự án tích hợp giải pháp của Biconomy cho phép người dùng và dự án linh hoạt thanh toán trên các nền tảng blockchain khác nhau bằng ERC20 Token hoặc stablecoin (được hỗ trợ).

Biconomy đã có hơn 3,6 triệu giao dịch được thực hiện, hỗ trợ tích hợp và chính thức đưa vào sử dụng ở mainnet với hơn 70 Dapps thuộc các mảng về DeFi, NFTs.

Giá Bico đã giảm tới 80% so với ATH và sẽ có 1 đợt trả token private sau 3/1. Khi đó chúng ta có thể mua vào và giá kì vọng sẽ quay lại ngưỡng 8 - 10$ sớm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.