BINANCE:BICOUSDT   BICO / TetherUS
Biconomy là một giải pháp cơ sở hạ tầng đa chuỗi (multi-chain infrastructure) giúp đơn giản hóa quá trình giao dịch, bằng cách hỗ trợ các Dapps sử dụng công nghệ WEB3 để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Hiện tại Bico đã xong đợt điều chỉnh giá kể từ ngày trả token dự án vào ngày 23/11/2020, và đợt trả token tiếp theo sẽ diễn ra sau 3-6 tháng kể từ ngày trả.
Với lượng giao dịch tương đối ổn trong vài ngày qua, Bico sẽ là token tắng giá mạnh vào vài tuần kế tiếp.
Chúc giao dịch thành công. !!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.