Cowboyyy

Những cổ phiếu tốt nhất tháng 4- Gọi thêm cái tên BID

HOSE:BID   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ta cùng nhau đến với cái tên BID. Cái tên để lại bao nỗi niềm cho các nhà đầu tư vào năm ngoái.
Kẻ khóc người cười, Kẻ mua nhà mua đất - Người lại dắt vợ con ra đê ngồi hóng mát.
Sự tăng trưởng nóng khiến bao kẻ FOMO. Tăng cực kì đáng kể để rồi mất đi cũng không ít Chart Tuần : Chart D1:
Mọi thứ đã rõ ràng. Kế hoạch cũng đã được lên
Vậy chúng ta đành chờ đợi đi săn thôi.
Trên thị trường mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tùy theo trường hợp mà chúng ta phản ứng theo cách khác nhau.
Đây là kế hoạch tham khảo cho các bác xem cho vui mắt.
Cùng xem và thảo luận cùnggg nhau nhé.
Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.