nguyenkimmfg

Xu hướng Cổ phiếu BII

Giá lên
HNX:BII   BAO THU IND DEV &
xu hướng tiếp theo đi lên . các chỉ báo bắt đầu nhịp sóng mới .Nên mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.