TrongLe

Mô hình cờ tăng

Giá lên
HNX:BII   LOUIS LAND JSC
67 lượt xem
1
Mô hình cờ tăng đã phá vỡ, giá mục tiêu 30k
goodluck
Bình luận: Chốt 50%, tiếp tục quan sát tại vùng giá tròn 50k

Bình luận