BYBIT:BITUSDT   BITUSDT Perpetual Contract
Phân tích dựa theo WYCKOFF. Không xuất hiện UTAD thể hiện lực bán mạnh. Kì vọng giá giảm về khối OB 2.28