GameonVentures

BLK - Những điểm mua ở khu vực đáy

GameonVentures Cập nhật   
BITTREX:BLKBTC   BlackCoin / Bitcoin
Tiếp theo mình xin trả request khá nhiều bạn hỏi cho sàn giao dịch bittrex là mã Blackcoin BLK

Trong khung thời gian H4, chúng tôi nhận thấy vẫn có điểm EP thấp hơn khu vực hiện tại để tạo vùng đáy tốt cho quá trình tăng giá nhẹ ở vùng này.

Đáy lớn cho BLK khoảng 500 sts, vì vậy hãy đặt SL cho mỗi giao dịch của bạn nhé. Đặc biệt là sàn giao dịch Bittrex thỉnh thoảng lại gỡ Altcoin để niêm yết coin mới!

EP 1: 1524
EP: 1290
TP: 4246
TG: 5092

Chúc bạn giao dịch thành công

Nhóm Trade+
Giao dịch đang hoạt động: