TungLionKing

BLZ-BTC Binance Target in chart

BINANCE:BLZBTC   Bluzelle / Bitcoin
Cân nhắc thời điểm chạm trend. nếu break trend có thể tăng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo. Nếu không phá đc trend giảm sẽ quay trở về với trend dưới

Bình luận