BINANCE:BLZBTC   Bluzelle / Bitcoin
Mua ở đường xanh để bắt sóng tăng x2 sắp tới
Giao dịch đang hoạt động: Great up, wait target achived!