HOSE:BMP   CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
Giá sẽ lên mạnh trong thời gian tới.