GKFXPrimeVN

Cổ phiếu Bristol-Myers Squibb Co (BMY), cơ hội chỉ mới bắt đầu!

Giá lên
NYSE:BMY   Bristol-Myers Squibb Company
Ngành dược phẩm luôn là ngành có lợi nhuận cao và ổn định, Bristol-Myers Squibb Co là một công ty như vậy. Cổ phiếu BMY đang tăng trở lại khá bền vững với mô hình vai - đầu - vai ngược kinh điển. Với lực tăng gần nhất, cho thấy cổ phiếu này chưa thể dừng lại được. Mục tiêu giá lên đến hơn $54/cp. Chiến lược như hình, anh em tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.