PeacefulWarrior
Giá lên

Binance Coin : flag versus BTC

BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
BNB/BTC by calculation this trade on ~60% profit( btc             )
Flag & finalize the 5 Elliott's wave
Giao dịch đang hoạt động:
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch đang hoạt động: UP
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Bình luận: