xuanhaimmoer

Binance coin (BNB/BTC) - Chờ vùng bán để vào lệnh

Giá xuống
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Chúng ta cùng đợi vùng bán bên trên của BNB để vào lệnh sell.

BNB đang trong downtrend trung hạn.

Good luck for all !