LeTrongHoaiNam

BNB, khả năng sẽ tiếp tục tăng

Giá lên
BINANCE:BNBBTC   Binance Coin / Bitcoin
Mình thấy BNB có cái đốt coin rất là hay, tạo ra lợi ích thực tế của người nắm giữ BNB, BNB là một coin có giá trị thực tiễn trong veiejc giao dịch coin, cùng đó là sự thị phần ngày càng tăng của bnb, hầy như đặt lệnh là khớp luôn.