ThinhDinhManh

BNB/USD xuống 17 lên 27 trong vòng 6 tháng

Giá lên
BINANCE:BNBUSD   Binance Coin / US Dollar (calculated by TradingView)
1/Ta có thể thấy theo khung ngày (1D):BNB đã tạo đáy 2 lần, tạo đỉnh 2 lần, hiện tại nó đang tạo đáy 3
+/ Đáy 2 cao hơn đáy 1, hình thành đường trend 1 chặn đáy
+/ Đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1, hình thành đường trend 2 chặn đỉnh
+/Theo lý thuyết sóng 1 xu hướng tăng (uptrend ) là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì BNB vẫn đang trong xu hướng tăng ở khung ngày, nhưng ở khung giờ là 1 xu hướng giảm để tạo đáy 3, và test các đỉnh đáy trước đó
+/ Trong quá trình tạo đáy 3 này BNB sẽ gặp đỉnh 1 trước gặp đáy 2 sau. Nên nó sẽ test đỉnh 1 trước hình thành 1 đường hỗ trợ vùng 18. Nó phải đi ngang 1 thời gian mới quyết định lên hay xuống
+/Có thể thấy vùng 21 đã có hãm sóng nó đã bắt đầu đi chậm lại, chứng tỏ đã có lực mua
=> BNB tạo được 1 đáy chu kỳ lớn (test đường line nối đỉnh 1 và 2) ở đây là khá cao.
+/Các đường EMA lớn hơn EMA 90 khung ngày vẫn đang đi lên, đường EMA 180 vẫn đang tạo 1 góc xiên đi lên,hình thành 1 đường line, nếu EMA 180 tiếp tục đi theo góc xiên đó thì tháng 11 vừa đến vùng hỗ trợ 18
+/Từ những điều trên BNB sẽ có 1 đáy ở vùng 18, đề xuất mua ở giá 17,5 căn râu nến
+/ đường trend 2 chặn đỉnh đang có góc mở (15 độ) lớn hơn gấp đôi đường trend 1 (7 độ),
=>Chứng tỏ BNB có đà tăng mạnh hơn đà giảm, nên việc test lại đỉnh là bắt buộc nếu muốn tìm đáy sâu hơn.
+/BNB đã tạo được đỉnh 1 ở mức 27, và đỉnh 2 cao hơn ở mức 40 gần gấp 1,5 lần.=> BNB sẽ test giá 27 trước.

2/Khi kết hợp các trend chặn đáy, chẳn đỉnh và các vùng hỗ trợ thì
+/BNB sẽ về 17 giữa tháng 11/2019 và tới đỉnh 27 cuối tháng 2/2020.
+/BNB cho lợi nhuận 50% trong 3 tháng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.