ThinhDinhManh

BNB/USD xuống 17 lên 27 trong vòng 6 tháng

Giá lên
BINANCE:BNBUSD   Binance Coin / US Dollar (calculated by TradingView)
1/Ta có thể thấy theo khung ngày (1D):BNB đã tạo đáy 2 lần, tạo đỉnh 2 lần, hiện tại nó đang tạo đáy 3
+/ Đáy 2 cao hơn đáy 1, hình thành đường trend 1 chặn đáy
+/ Đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1, hình thành đường trend 2 chặn đỉnh
+/Theo lý thuyết sóng 1 xu hướng tăng (uptrend ) là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, thì BNB vẫn đang trong xu hướng tăng ở khung ngày, nhưng ở khung giờ là 1 xu hướng giảm để tạo đáy 3, và test các đỉnh đáy trước đó
+/ Trong quá trình tạo đáy 3 này BNB sẽ gặp đỉnh 1 trước gặp đáy 2 sau. Nên nó sẽ test đỉnh 1 trước hình thành 1 đường hỗ trợ vùng 18. Nó phải đi ngang 1 thời gian mới quyết định lên hay xuống
+/Có thể thấy vùng 21 đã có hãm sóng nó đã bắt đầu đi chậm lại, chứng tỏ đã có lực mua
=> BNB tạo được 1 đáy chu kỳ lớn (test đường line nối đỉnh 1 và 2) ở đây là khá cao.
+/Các đường EMA lớn hơn EMA 90 khung ngày vẫn đang đi lên, đường EMA 180 vẫn đang tạo 1 góc xiên đi lên,hình thành 1 đường line, nếu EMA 180 tiếp tục đi theo góc xiên đó thì tháng 11 vừa đến vùng hỗ trợ 18
+/Từ những điều trên BNB sẽ có 1 đáy ở vùng 18, đề xuất mua ở giá 17,5 căn râu nến
+/ đường trend 2 chặn đỉnh đang có góc mở (15 độ) lớn hơn gấp đôi đường trend 1 (7 độ),
=>Chứng tỏ BNB có đà tăng mạnh hơn đà giảm, nên việc test lại đỉnh là bắt buộc nếu muốn tìm đáy sâu hơn.
+/BNB đã tạo được đỉnh 1 ở mức 27, và đỉnh 2 cao hơn ở mức 40 gần gấp 1,5 lần.=> BNB sẽ test giá 27 trước.

2/Khi kết hợp các trend chặn đáy, chẳn đỉnh và các vùng hỗ trợ thì
+/BNB sẽ về 17 giữa tháng 11/2019 và tới đỉnh 27 cuối tháng 2/2020.
+/BNB cho lợi nhuận 50% trong 3 tháng.