tamfx24

Xu hướng BNB/USDT ngày 16//6/2018

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Phân tích cặp crypto sàn Binance, BNB/USDT:
- Hiện tại giá giá đã nằm hoàn toàn trên 2 đường EMA và đã phá trendline H1.
- Đồng thời tại đó giá đang có hành vi test lại 2 đường EMA quanh vùng 14.8-15.1
- Có thể mua ngay tại 15.2 hoặc đợi xuống 14.9 thì mua
- Giá xuống 14.6 là cắt lỗ
- Chốt lời vi vu tại 16.1 - 16.4, tay to thì gồng lời đến 17.2$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.