khoahuynh

15-09-2021: BNBUSDT bullish breakout

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Đồ thị H1 của BNB cho thấy giá của BNB đã bước vào xu hướng tăng khi đã phá gãy đường trend giảm. Ta kỳ vọng giảm điều chỉnh test về đường trend để lên tàu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.