dinhchien

BNBUSDT - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 31/12/2021

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... RSI giảm khi vượt xuống 30.
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 2.
* Chờ từ chối giá đường Lower 1 mở lệnh Bán.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: