dinhchien

BNBUSDT - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 31/12/2021

Giá xuống
dinhchien Premium Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend giảm.
- Khung 1 giờ:
... RSI giảm khi vượt xuống 30.
... Keltner Channels giảm khi giá vượt xuống đường Lower 2.
* Chờ từ chối giá đường Lower 1 mở lệnh Bán.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.