BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB / USD cần Break-out 19usd để thoát khỏi trend giảm và bước sang Uptrend. Nếu thất bại sẽ về lại khoảng 12usd.
Điều kiện cần để chart đi đúng: BTC phải giữ được NHT 7700 usd.
Có thể tham khảo thêm BNB / BTC tương tự.
Bình luận: Tiếp tục theo dõi vị thế Long.
Open.
Giao dịch đang hoạt động: Open. Tiếp tục Hold.
Giao dịch đang hoạt động: 1 lần nữa BNB không thể Break NKC 19 usd. Giá rơi về NHT 17.7-17 USD.
Cắt lỗ nếu giá phá NHT 17usd.
Đóng lệnh: dừng lỗ: Chạm Điểm Cắt lỗ 17.7-17usd. Close Long.