tradingpro2012

BNBUSDT chart 3D phân kỳ cảnh báo đảo chiều, Short 36+/- 0,5.

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Chart 3D BNB đã cho những tín hiệu cảnh báo đảo chiều giảm giá, kết hợp với việc BNB đã bứt phá 1 trend dài từ 4,5 lên 36 tôi cho là một nhịp điều chỉnh 20% - 30% đối với BNB là cần thiết .
Chiến lược : Short 36+/- 0,5; Stoploss : 38,5 ; Take profit : target 1 - 28,5; target 2 - 25.