Thusedo

Giá chuẩn bị tăng khi xu hướng giảm kết thúc

Giá lên
Thusedo Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Biến động thị trường đã kết thúc giúp sức cho sự phục hồi vừa qua.
Bình luận:
Đúng như kịch bảo
và chuẩn bị xuống trong ngắn hạn khi kết thúc đợt tăng giá
Bình luận:
các bạn có theo ten (twitter.com/vntranthu)
Giao dịch đang hoạt động:
Giá có chiều hướng chuẩn bị xuống cần theo dõi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.