Thusedo

Giá chuẩn bị tăng khi xu hướng giảm kết thúc

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Biến động thị trường đã kết thúc giúp sức cho sự phục hồi vừa qua.
Bình luận: Đúng như kịch bảo
và chuẩn bị xuống trong ngắn hạn khi kết thúc đợt tăng giá
Bình luận: các bạn có theo ten (twitter.com/vntranthu)
Giao dịch đang hoạt động: Giá có chiều hướng chuẩn bị xuống cần theo dõi