Capbach

BNB giai đoạn then chốt

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Daily: BNB đã phá trend dài hạn
- 4h: đường giá nằm trên EMA 34, 89. Fibonaci mở rộng đang ở 0.5; tiệm cận vùng kháng cự 9.1-9.5
Theo dõi giá nếu vượt qua vùng kháng cự thì khả năng tăng tiếp theo các mốc Fibo