thuonghieuduc

Phân tích nhanh BNB/USDT sàn Binance khung 15M

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Target 12.8 nhé các bác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.