BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Vùng quyết định xu thế BNB/USDT
- Nếu giá break out được vùng 13.9$ - 14.3$ thì sẽ còn tiếp tục tăng tới 16$
- Có thể mua rải rác từ 12.6$ - 13.1$
- Cắt lỗ tuyệt đối tại giá 11.2$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.