RKO

Binance - BNB/USDT - Chart 1D

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Có thể vào lệnh, cắt lỗ nếu phá khỏi trend, đợi về vùng hỗ trợ
Chốt lời ở các mức kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.