Phamdong1969

BNB gần về tới hỗ trợ

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Cặp BNB/USDT đang xu hướng giảm giá.
Vùng 17,6$ trùng với fibo thoái lui 0.168% là vùng hỗ trợ tốt. Tuy nhiên vì BNB đang trong trend giảm , nên khi giá về tới hỗ trợ chúng ta cũng cần theo dõi xem lực bán mạnh hay yếu, có tín hiệu phục hồi mới vào lệnh, Vì nếu thủng khu vực này thì vùng hỗ trợ tiếp theo ở khu vực 12$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.