mrhenry

BNB/usdt 16/06 ok em !

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
103 lượt xem
2
- Thế tăng ( gọi là hồi tùy anh em ) đã hình thành cơ bản
- Khung 4H đã được EMA 21 đỗ,
- Làm ngay một lệnh ở đây và dùng lỗ ngay dưới cây PINBAR bên cạnh.
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên đầu tư!

Bình luận