JamesCrypto68

Mua và hold BNB / USDT. Mục tiêu 17 - 21.5

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
TP1: 17usd
TP2: 18.5 usd
TP3: 21.5 usd
Cutloss: dưới 14usd
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.