dinhchien

BNBUSDT - Tín hiệu giảm theo Supertrend & Keltner 30/11/2021

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend
Khung 1 giờ:
- Chỉ báo Keltner channel GIẢM khi nến trước đó vượt xuống Lower 2.
- Chỉ báo RSI cho xu hướng GIẢM.
Chờ về Upper 1 rồi Bán.
* Strategy tính phí thực tế theo sàn Binance futures .