lelamceo

Chờ Long khi BNB Phá ngưỡng kháng cự trend giảm trước đó

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB đã chạm ngưỡng kháng cự trend giảm trước đó và bị đấy xuống, nhưng với tình hình hiện tại BTC đang khá đẹp và ETH cũng đá phá cản thì BNB Sẽ sớm breakout khỏi vùng này để lặp lại xu hướng tăng cùng cụ Bit, chúc các bạn may mắn !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.