Mô hình butterfly harmony hình thành. BNB khả năng đảo chiều tại đây. Buy và stoploss bên dưới.
Rebuy lại giá bên dưới nếu bị phá vỡ stoploss

Bình luận