BINANCEUS:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
BNB/USDT ; D1 phân tích ngắn hạn. Theo indicator : Fibonacci + trend line + resistance and support + BB.

- Điểm vào / Entry point ( Entry ) 350 - 370
- Chốt lãi / Take profit ( Tp ) Tp1 430. Tp2 500
- Chốt lỗ / Stop Loss ( SL) 3.20

LUONGHOANBMT