JamesCrypto68

Long BNB 18-18.5

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Sau khi Break-out NKC 19usd, BNB có thể test lại 18.5-18 usd 1 lần nữa trước khi chinh phục TP 1 - 23usd.
KL: Mua lại tại giá 18-18.5. Cắt lỗ tại 17.7 usd.
----
***Phân tích chỉ mang tinh chất tham khảo, không khuyến nghị mua bán. James Crypto***
Giao dịch đang hoạt động:
Đã chạm NHT 18.5-18usd. Theo dõi tình hình BTC/ USD. BTC phải giữ được NHT 8800- 9000 thì BNB mới đạt được target.
Giao dịch đang hoạt động:
BTC giữ được ngưỡng 9500-9700 hiện tại thì BNB khả năng sớm đạt TP1: 23 USD.
Giao dịch đang hoạt động:
Ai bắt giá 18 - 18.5 hãy nâng stop-Limit lên.
Bình luận:
20.5 Đang trở thành NKC trong ngắn hạn. Cần Break NKC này để tiến về 21 usd. Nếu không khả năng quay lại test NHT 19-18.5 lần nữa.
Giao dịch đang hoạt động:
Re-test lại 20.2x thành công, khả năng qua NKC 21.5 khá cao.
Đây là thời điểm nhạy cảm Bitcoin, nên đặt SL khi trade.
Giao dịch đang hoạt động:
NHT 20.2x đã bị phá, test lại NHT 19.7, nếu NHT này bị phá thì khả năng BNB về lại 18.5-18usd.
Giao dịch đang hoạt động:
Điều chỉnh vẫn đúng trend, chờ phản ứng của BTC tại điểm quan trọng 9000-8900. Nếu BTC Break-down thì cut-loss đóng lệnh BNB 19.
Bình luận:
Đã tích lũy đủ, BNB sẵn sàng chinh phục mục tiêu 23usd?
Giao dịch đang hoạt động:
BNB cần Break-out NKC 21.2x để chinh mốc 23 - 25 - 30 usd.
Giao dịch đang hoạt động:
Sự Sideway của BTC và Sau đó là điều chỉnh (tối 8.11.2019) góp phần làm cho BNB không thể chinh phục được 21.x usd. Tiếp tục chờ BTC hồi lên 9900 thì BNB có khả năng Breakout NKC 21.x. Hãy chờ xem tuần kế tiếp từ 11.11.2019.
Giao dịch đang hoạt động:
Chính thức Breakout. Trên đường chinh phục TP1.
Giao dịch đang hoạt động:
20usd. Giá quá tốt để gom thêm BNB.
Giao dịch đang hoạt động:
Re-test NHT 18.5 thành công, tiếp tục gom hàng. Mục tiêu kế tiếp 20 - 23.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.