Phamdong1969

BNB/USDT chuẩn bị điều chỉnh giảm

BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
Giá hiện tại của BNB/USDT đang là 13,3$
Vùng kháng cự mạnh của BNB là 15,5$ - 17$
từ vùng này BNB sẽ về vùng 9,5$ - 10,7$
Đây là nhận đinh cá nhân đưa ra hơi sớm, nên độ chính xác không cao!