JamesCrypto68

LONG BNB / USDT

Giá lên
JamesCrypto68 Cập nhật   
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
LONG BNB / BTC
Target Profit 1: $18,5
Target Profit 2: $23
Stop-loss: $15,5
Bình luận:
Hold BNB

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.